Definitieve besluiten deelgebied 3, cluster 3

Van woensdag 28 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 3 de betreffende 8 definitieve besluiten ter inzage gelegen.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, konden van donderdag 29 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 beroep instellen. Daarnaast konden belanghebbenden, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen tegen de (ambtshalve) wijziging in het projectplan Waterwet.

Via deze pagina krijgt u toegang tot de definitieve besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende definitieve besluit te klikken, kunt u alle bij dit besluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de definitieve besluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende bekendmaking, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze bekendmaking is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.